Vilka ljudkrav kan man ställa på ett klassrum? Här kommer 3 tips

Vilka ljudkrav kan man ställa på ett klassrum? Här kommer 3 tips

Om belysningen är dålig i ett klassrum reagerar lärarna direkt och kontaktar skolans vaktmästare, men om ljudmiljön är dålig är det väldigt få lärare som reagerar eftersom de flesta lärare inte vet hur det ska låta i ett klassrum med en bra ljudmiljö. Hur låter det egentligen i ditt klassrum?
– Är ljudnivån från ventilationen besvärande hög?
– Blir du störd av ljud från andra rum?
– Behöver du anstränga din röst för att göra dig hörd?
– Tycker du att det “ekar” i klassrummet?

Om du svarar ja på någon av dessa frågor har du ingen bra ljudmiljö.

Men vad gör man som lärare om ljudmiljön känns dålig?
Vilka ljudkrav kan man som lärare ställa på sin arbetsplats?

Det är din arbetsgivare som har ansvar för din arbetsmiljö, och det finns flera myndigheter som ställer krav på ljudmiljön i skolan.
Om du tycker att ljudmiljön är dålig kan du fråga din arbetsgivare om ditt klassrum uppfyller de ljudkrav som ställs av myndigheterna.
Här är 3 frågor du kan ställa:

FRÅGA 1. Fråga din arbetsgivare om byggnaden uppfyller Boverkets ljudkrav.
Boverkets byggregler, BBR, ställer tydliga krav på ljudmiljön i skolan. Kraven varierar beroende på när skolan byggdes. I äldre skolor är ljudkraven låga men om skolan är byggd eller renoverad efter år 2001 finns det tydliga ljudkrav som byggnaden ska uppfylla och det ska finnas protokoll som visar att kraven är uppfyllda.

FRÅGA 2. Fråga din arbetsgivare om ventilationsanläggningen uppfyller Arbetsmiljöverkets ljudkrav.
I Arbetsmiljöverkets författningssamling , AFS 2005:16, ställs krav på ljudmiljön. I ett klassrum får ljudnivån från ventilationen inte överstiga 35 dBA. När ljudnivån mäts i dBA filtreras de lågfrekventa ljuden bort. Lågfrekventa ljud gör oss trötta så för att kontrollera att det inte finns för mycket “tröttande” ljud i klassrummet ställer Arbetsmiljöverket även krav på de lågfrekventa ljudnivåerna.

FRÅGA 3. Fråga din arbetsgivare om ventilationsanläggningen uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
I Folkhälsomyndighetens råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13, finns allmänna råd och rekommendationer för buller inomhus.
I ett klassrum ska ljudnivån från ventilationen inte överstiga 30 dBA. Utöver detta ställs det även krav på de lågfrekventa ljuden.

Om ni vill veta hur det låter i ett klassrum med en bra ljudmiljö – Flytta ut klassrummet i skogen och lyssna.

 

 

 

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43