Undervisar du i ett klassrum med bra ljudmiljö?

Undervisar du i ett klassrum med bra ljudmiljö?

Jag jobbar med att skapa bra ljudmiljöer i skolor.
Vi vet att vår hörsel fungerar väldigt bra i skogen, så därför försöker jag alltid skapa skogens ljudmiljö i klassrummen. När det är gjort gör jag olika ljudmätningar i rummet för att kunna dokumentera rummets ljudmiljö. Sen frågar jag eleverna och lärarna vad de tycker om ljudmiljön.
Nu tänker jag vända på det. Jag vill komma i kontakt med de lärare som tycker att ljudmiljön i sitt klassrum är bra. Då kan jag mäta rummets akustiska egenskaper och på så vis koppla samman uppmätta akustiska värden med upplevd ljudmiljö. Det finns en Svensk standard som ställer krav på ljudmiljön i klassrum.
Jag är medlem i gruppen som nu håller på att revidera standarden, därför är det är viktigt för mig att veta vilka krav vi ska ställa på ljudmiljön för att den ska uppfattas som bra. Jobbar du i ett klassrum med en bra ljudmiljö? Ring mej: 0765 36 63 48

P1050629

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43