Trygga elever lär sig mer

Trygga elever lär sig mer

Om man inte känner sig trygg, är det svårt att lära sig saker. Därför är det viktigt att eleverna känner sig trygga i skolan. Att sitta i ett klassrum och bli överraskad av en massa onaturliga ljud minskar tryggheten och studieron.

Vår hörsel har under tusentals år utvecklats utomhus, en av hörselns viktigaste funktioner är att varna oss för faror. Hjärnan är hela tiden på sin vakt mot ljud som kan vara farliga. Hjärnan blir också lugn av naturliga ljud som fågelsång, ljud från porlande bäckar och vindsus från träden. Att sitta i en skog och lyssna på naturliga ljud gör oss lugna och trygga, därför ska vi skapa en skogslik ljudmiljö i våra skolor och förskolor.

Tyvärr är ljudmiljön i våra skolor inte alls lik skogens. Elever och lärare tvingas lyssnar på ljud från ventilationsanläggningar, dataprojektorer och en massa onaturliga ljudreflexer från väggar och tak. Dessa ljud gör eleverna otrygga – och otrygga elever lär sig mindre.

Dagens ljuddebatt handlar ofta om för HÖGA LJUDNIVÅER och för LÅNGA EFTERKLANGSTIDER (för mycket ljudreflexer). En annan mycket viktig parameter för tryggheten är förmågan att kunna höra VARIFRÅN ett ljud kommer.

I skogen kan vi enkelt höra varifrån ett ljud kommer, om det är på väg mot oss eller på väg bort. I rum med för många ljudreflexer kan vi inte urskilja varifrån ljudet kommer och då blir vi otrygga. Och återigen finns lösningen på skolans ljudproblem i skogen.
– I skogen finns ingen ventilationsanläggning.
– I skogen finns inga ljud från bilar och annan trafik.
– I skogen finns inga ljudreflexer från hårda plana ytor.

Se filmen om varför vår hörsel fungerar så bra i skogen. (2 min)

Se filmen om hur skolans ljudmiljö påverkar elever, lärare och rektorer. (5 min)

Här finns information om hur man:

sänker ljudnivån i ett klassrum.

skapar bra taluppfattbarhet.

skapar bra talarkomfort.

att elever har olika behov av en bra ljudmiljö.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43