Hör du vad du ser?

Hör du vad du ser?

Vi har 5 sinnen, lukt, smak, hörsel, syn och känsel. Det är med dessa sinnen vi får information.
Du ska nu få testa hur två av dina sinnen, SYN och HÖRSEL, fungerar och samspelar.
Du genomför testet genom att titta på en film två gånger.

1. Sätt dig på en plats fri från störande ljud.

2. Ta fram papper och penna.

Du ska nu titta på en film som är 5 sekunder lång, och du ska titta på den två gånger.

Första gången ska du bara använda din hörsel, därför ska du blunda.

3. Klicka på pilen, och blunda i 5 sekunder.

4. Skriv ner vad du hörde när du lyssnade på filmen.

Nu ska du titta på filmen igen, men denna gången ska du använda två sinnen, hörsel och syn.

Därför ska du titta titta.

5. Klicka på pilen och titta.

6. Skriv ner vad du hörde när du tittade på filmen.

Om du skrivit ner olika ord är det helt normalt.

Fenomenet kallas McGurkeffekten.

Här kan du se en film på engelska som förklarar McGurkeffekten.(3 min)

 

 

 

 

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43