Rummets ljudreflexer påverkar det vi hör – och hur vi pratar

Rummets ljudreflexer påverkar det vi hör – och hur vi pratar

När du lyssnar på en människa som pratar i ett rum, hör du direktljudet (rösten) och rummets ljudreflexer.

I film nr 1 kan du lyssna på mej när jag pratar i 3 olika rum. Det första är ett efterklangsrum – med hårda reflekterande ytor. Det andra är ett ekofritt rum – helt utan ljudreflexer. Det tredje “rummet” är en skogsglänta på Hallandsåsen.
Avståndet till kameran vid inspelningarna var 3 meter. Film nr 1.
Rummens ljudreflexer påverkar oss när vi pratar. Vi upplever vår röst på olika sätt beroende på rummens ljudreflexer. Av denna anledning anpassar vi rösten efter rummets “akustiska svar”. Det är därför troligt att jag inte pratat med samma röststyrka i de olika rummen.

I film nr 2 får du därför lyssna på en talbok som spelas upp i de 3 olika rummen. Avståndet till högtalaren är 3 meter. Eftersom uppläsaren inte hör vilket rum hen pratar i anpassar hen inte rösten efter rummens olika ljudreflexer. Film nr 2.

I film nr 3 får du lyssna på samma talbok som spelas upp på olika avstånd i en skog. Film nr 3.

Trevlig lyssning.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43