Riksdagen bör ge Boverket i uppdrag att införa OAK

Riksdagen bör ge Boverket i uppdrag att införa OAK

1991 fick Boverket i uppdrag av riksdagen att införa regler för obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Boverket fick uppdraget eftersom riksdagsledamöterna fick vetskap om att luftmiljön i bl.a. våra skolor var dålig. Och detta var inte bra för elever och lärare.

2016 vet vi att ljudmiljön i många skolor har stora brister.
I maj presenterade skolkommissionen en rad förslag i sitt delbetänkande. Ett förslag var att skolan ska skapa “riktigt bra förutsättningar för undervisning – för alla elever”.

En dålig ljudmiljö ger inte elever och lärare bra förutsättningar. Därför borde riksdagen ge Boverket i uppdrag att införa regler för en obligatorisk akustikkontroll, OAK, på samma sätt som de införde regler för OVK 1991.

Eftersom väldigt få riksdagledamöter verkar vara medvetna om skolans ljudproblem behöver vi informera dem. Och nu kan du hjälpa till:

Ladda ner Inför obligatorisk akustikkontroll i skolan och maila den till din riksdagsledamot.

Här hittar du e-postadresserna till Sveriges riksdagsledamöter.

Om tillräckligt många ledamöter får information om ljudproblemen ökar möjligheten att riksdagen ger Boverket uppdraget att införa OAK.

En bra ljudmiljö ger bättre studieresultat.
En bra ljudmiljö gör att fler vill bli lärare – Sverige behöver fler bra lärare.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43