Om framtidens förskola med Annika Palmgren

Om framtidens förskola med Annika Palmgren

De närmaste åren står många kommuner med dess huvudmän inför utmaningen att etablera och bygga nya förskolor. Det var ganska många år sedan jag själv besökte en förskola så glädjande nog kom jag i kontakt med Annika Palmgren en sprudlande eldsjäl inom förskolan som med 30 års erfarenhet av kändes som en självklar person att diskutera ämnet med.

Annika Palmgren är förskollärare i sin grundprofession inom förskolans utbildning och undervisning och nationell skolutvecklare i naturvetenskap i kommunal och statlig tjänst. Vidareutbildad genom yrkesåren på högskolenivå i pedagogik, skolutveckling samt inom förskolans matematik och naturvetenskap. Annika arbetar sedan 2013 i egen regi på uppdrag hos fristående och kommunal huvudman i Sverige, som bedriver och ansvarar för förskola. Annika Palmgren arbetar sedan 2020 också internationellt som biträdande projektledare för Nordisk förskola på uppdrag av Hveragerði kommun på Island. Med ett särskilt riktat fokus i uppdraget på nordisk skolutveckling för att synliggöra nordisk förskola likheter och olikheter utifrån respektive lands styrdokument på Island, i Danmark, Finland, Norge samt i Sverige.

Vi träffades via våra skärmar och diskuterade länge och väl den glädje förskollärare och arbetslag möter varje dag i mötet med barnen i förskolan men även den utmaning som pedagogisk personal möter med att bedriva och säkerställa förskolans utbildning och undervisning. Förskolans uppdrag har gjort en tydlig förflyttning från ett omsorgsperspektiv på 1970-80- 90 talet. Till att nu på 2000-talet uttrycks det tydligt att omsorg utveckling och lärande ska bilda en helhet för barnet, men också att denna helhet är tre unika delar som ska kommuniceras utifrån sin respektive del i mötet med barnet i förskolan. Lpfö98 är förskolans första läroplan som har reviderats i omgångar på 2000-talet och den 1 juli 2019 trädde Lpfö18 i kraft. I Lpfö18 revidering så har bl.a. utbildning och undervisning som definitioner blivit mer tydligt formulerat. Likaså har rektors och förskollärares uppdrag och ansvar att säkerställa utbildning och undervisning blivit mer tydligt i förskolans Läroplan Lpfö18

En utmaning för oss som arbetar med ljudmiljön och den bästa akustiken i förskola är att möta upp den delen av Lpfö18 som beskriver lek som en central del i utbildningen. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande uttrycks det i förskolans läroplan Lpfö18. Därför är det viktigt att ge och erbjuda barnen både tid men även förutsättningarna att kreativt kommunicera, undersöka, skapa och utvecklas i. I förskolans undervisning har kommunikation och interaktion en central plats där alla barn ska får komma till tals och sin rätt. Kommunikation, interaktion i barns lek skapar ljud och ljud som framförallt är välkomnande och ett tecken på barns utveckling, lärande och glädje.

Annika uttrycker att en viktig del i Lpfö18 är just den centrala delen av lek, kommunikation och interaktion samt att utveckla och säkerställa utbildningen och undervisningen i förskolan. Rektorer, förskollärare och arbetslag behöver en arbetsyta för eget arbete, skapande och för ett kollegialt samtala och lära med och av varandra. En plats med god arbetsmiljö och en ljudmiljö som skapar just detta.

Vi diskuterar vidare att ett sätt att förklara ljudets påverkan på barns och vuxnas hälsa är att belysa det genom den tekniska och naturvetenskapliga aspekten. Kan man i en ny förskola ha en mindre utställning med de material som absorberar ljud och sänker ljudnivån, vem vet egentligen hur en väggabsorbent ser ut och vad menas med ett specifikt material? Vi tror båda att man inte bara endast behöver arbeta med en sänkning av ljudnivåerna utan också förklara och synliggöra konkret vad som alstrar ljud och koppla det till lek och lärande i samma mening för att bilda en helhet.

Utveckling av varandras verksamheter och professioner inom pedagogik arbetsmiljö, arkitektur och teknik är något vi enas om kan hjälpa och utveckla varandra ofantligt mycket då man ibland fastnar i sitt silotänk i sina egna yrkesperspektiv. Vi drömmer oss iväg i tankarna att ha ett fysiskt samtal kring våra olika verksamheter och professioner just på plats i en förskola och hoppas att 2021 ger oss den möjligheten.

Vill du prata vidare med Annika besök gärna Annika Palmgren Skolutveckling och Nordisk förskolas webbsidor och ta gärna en kontakt.  ANNIKA

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43