Lutande väggar kan förbättra ljudmiljön i skolan

Lutande väggar kan förbättra ljudmiljön i skolan

Skolans ljudmiljön påverkar skolresultaten. Eftersom ljudmiljön i skogen är väldigt bra för lärare och elever är det viktigt att klassrummen har en “skogslik” ljudmiljö. Jag har gjort många akustiska mätningar i både skogar och skolor och tyvärr är det en stor skillnad i mellan klassrummen och skogsgläntorna.
Jag ser, och hör, 2 tydliga skillnader

1. I skogen finns inga ventilationsanläggningar.

2. I skogen finns inga hårda plana parallella ytor.

Ljud från ventilationsanläggningar.
På dagtid är det inte tyst i skogen, de vanligaste ljuden är fågelsång och vindsus från trädkronorna.
I ett tomt klassrum är det inte heller tyst, de vanligaste ljudet är ljud från ventilationsanläggningen. Skillnaden mellan dessa ljud är att ventilationsljuden ofta innehåller lågfrekventa ljud som gör oss trötta. Skogens ljud är naturliga och har en lugnande effekt på människor.

Skogen har inga hårda plana parallella ytor.
I skogen finns det inga ljudreflexer uppifrån, himlen reflekterar inga ljud. På marken finns det gräs och mossa som ger svaga reflexer. Från “väggarna” kommer det många ljudreflexer. Det fina med skogens “väggreflexer” är att de kommer från runda trädstammar. De ljud som reflekteras av trädstammar är högfrekventa och diffusa. Detta gör att de högfrekventa informationsbärande konsonanterna reflekteras och då ökar taluppfattbarheten.

P1060096

I många klassrum finns det absorbenter i taket men väggarna är ofta hårda, plana och parallella.
Detta gör att ljudet studsar mellan väggarna och skapar så kallade “fladdereko”.

rak-vagg

Fladderekon gör det svårt för eleverna att uppfatta vad läraren säger.

vinklad-vagg

Den onaturliga ljudreflexen från bakväggen kan tas bort med hjälp av en väggabsorbent. Ett annat sätt är att vinkla bakväggen så att ljudreflexerna styrs upp i takabsorbenten på samma sätt som rutorna är vinklade i ett flygledartorn.

Whiteboards är hårda och plana, därför är det bra att luta dem så att ljudreflexerna styrs upp i takabsorbenten.

whiteboard

Här är ett bra exempel från en förskola där nedre delen av väggen lutar.

img_1790

Här kan du läsa mer om hur man skapar bra taluppfattbarhet.

Här finns information om hur man skapar bra talarkomfort.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43