Så skapar man bra taluppfattbarhet

Hörseln har under tusentals år utvecklats i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud som porlande bäckar, vindsus, fågelkvitter och mänskliga röster. Vår hörsel är gjord för att lyssna på röster – utomhus. Tyvärr är ljudmiljön i många klassrum inte alls lik utomhusmiljön, och därför är det svårt för eleverna att höra och förstå vad lärare och klasskompisar säger.

Hörbarhet 1

Vår hörsel har vissa begränsningar, vi kan inte höra alla ljud. Det ljusgröna området kallas “hörbarhetsområde” det innebär att om vi ska höra ljudet måste det vara inom detta område. Vi kan höra ljud mellan 20 och 20.000 Hz. Ljud under 20 Hz kallas infraljud. Ljud över 20.000 Hz kallas ultraljud. Bilden visar hörbarhetsområdet på en frisk 18-åring. Undre gränsen kallas hörtröskeln och den förändras med åldern. När vi åldras försämras vår förmåga att höra högfrekventa ljud. Det mörkgröna området kallas “talbanan” och där ligger vårt tal. Våra talljud ligger mellan 100Hz och 8.000 Hz. Talet ligger mitt i vårt hörbarhetsområde. Vår hörsel är anpassad för att lyssna på en människa som pratar – utomhus. Ett “rum” som är lätt att kommunicera i är skogen. Därför ska vi försöka skapa samma ljudmiljö i klassrummet som i skogen. I en skog finns inga plana tak och väggar som reflekterar ljud. I skogen har vi himlen ovanför våra öron, och från himlen reflekteras inga ljud alls. Åt sidorna har vi träd, buskar och kanske några stora stenar. Det är hårda material som reflekterar ljud, men de är inte plana så ljudvågorna slås sönder och blir ”diffusa” ljudreflexer. På marken är det troligtvis löv, gräs, mossa och lite grus. För att efterlikna skogens ljudmiljö i klassrummen vi sätta in högabsorberande akustiktak för att efterlikna himlen, på väggarna ska vi montera diffusorer och absorbenter för efterlikna skogens ljudreflexer från runda trädstammar och grenar. På golvet är det lämpligt att ha ett textilgolv eftersom det har akustiska egenskaper som liknar gräs och mossa.

Här är några filmer om taluppfattbarhet

Rummets ljudreflexer påverkar taluppfattbarheten – lyssna på 3 olika rum (1 min).

Ljudreflexerna i en skog på Fårö skapar bra taluppfattbarhet (6 min).

Taluppfattbarhet på 20 meters avstånd i en skog (5 min).

Ett samtal med akustiker Lennart Nilsson om taluppfattbarhet (6 min).

En animerad presentation om skogens ljudreflexer (2 min). Textad version.

En presentationen om ljudmätningar i skogen (5 min). Textad version.

En film om taluppfattbarheten i skogen med akustiker Lennart Nilsson (3 min).

En annan film om varför taluppfattbarheten i skogen är så bra (2 min).