Vad är ljudisolering?

Ljud är som vatten, alla som haft en träbåt vet att vattnet alltid hittar den där lilla springan i skrovet som gör att båten läcker.
På samma sätt hittar ljudet springan som gör att ljudisoleringen försämras.

När man mäter ljudisolering har man två rum; ett sändarrum och ett mottagarrum.

Här kommer en förenklad beskrivning på hur man en mätning går till:
1. Först mäter man efterklangstiden i mottagarrummet, för att få information om hur “dämpat” rummet är.
2. Sen sätter man igång en högtalare i sändarrummet och mäter ljudnivån (nivån brukar vara ca 100 dB).
3. Till sist mäter man ljudnivån i mottagarrummet.

Enkelt uttryckt kan man säga att ljudisoleringen är ljudnivåskillnaden mellan rummen.
Sändarrummets nivå minus mottagarrummets nivå.
Resultatet korrigeras sen beroende på mottagarrummets ljudabsorptionsmängd och rummets volym.

För att inte höra ljud från angränsande rum är det viktigt att väggen har en bra ljudisolering.
En annan viktig faktor är att det är “tätt” runt väggen för att minimera så kallade flanktransmissioner.

“Lab-värde” vs “Fält-värde”
Ljudisoleringen för en vägg mäts i ett laboratorium, resultatet kallas “lab-värde”.
Laboratoriets stomme har inbyggda dämpare för att undvika flanktransmissioner.
Lab-värdet redovisar väggen ljudisoleringsförmåga, utan några flanktransmissioner.

När väggen sen monteras i byggnaden, blir det uppmätta värdet ett så kallat “fältvärde”.
Fältvärdet är ett mått på väggens ljudisolering + flanktransmissioner och andra eventuella läckage.

Det bästa sättet att jämföra olika väggar, är att jämföra väggarnas lab.värde.

En bok som beskriver problematiken med ljudisolering är Gyprocs Handbok (PDF)

Där kan du läsa mer och se exempel på olika lösningar.