Vad är ljudabsorption?

Ljud är en energiform, energi kan inte förstöras men den kan omvandlas till en annan typ av energi. En ljudabsorbent har ofta till uppgift att inte reflektera ljud. Ljudabsorption redovisas med en “ljudabsorptionsfaktor” α (alpha) som kan variera mellan 0 och 1. Är absorptionsfaktorn 0 kommer allt ljud att reflekteras. Om absorptionsfaktorn är 1 kommer inget ljud att reflekteras eftersom all ljudenergi har absorberats. Om 30% av ljudenergin reflekteras har 70% absorberats, α blir då 0,7.

ABS 2

Det finns speciella rum där man mäter olika produkters ljudabsorptionsförmåga. Det finns också en standard som gör det möjligt att redovisa produktens ljudabsorptionsförmåga. Enligt denna standard klassificeras absorbenterna i 5 olika klasser från A till E, där A absorberar mest och E minst.

Klass a-e

Vill man ha en låg  ljudnivå i ett rum ska man använda klass A-absorbenter. Ska man spela akustiska instrument vill man gärna ha en viss klang i rummet och då är en klass D eller E-absorbent att föredra.

Här kan du se en animerad presentation om sambandet mellan Ljudabsorption och ljudnivå. (2 min). Textad version.

Vill du veta mer om hur absorbenter mäts, se presentationen om Ljudabsorbenter och absorptionsklasser. (8 min). Textad version.