Rum för musikundervisning

Musikinstrument kan delas in i två kategorier.
Akustiska och elektriskt “förstärkta”.

Akustiska instrument behöver ofta “hjälp” av rummets ljudreflexer för att låta bra. Elektriskt förstärkta instrument har inte det behovet eftersom klangen skapas “elektroniskt”.

Den akustiska utmaningen är att skapa rätt klang för sångare och akustiska instrument.

När du lyssnar på en människa som pratar i ett rum så hör du rösten och rummets ljudreflexer. Att inte höra några reflexer är en konstig och ofta obehaglig upplevelse, många människor känner obehag i ekofria rum eftersom rummen helt saknar ljudreflexer. Ljudreflexer har varit, och är en naturlig del av vår hörupplevelse.

Vissa aktiviteter kräver mer ljudreflexer än andra. Mycket ljudreflexer skapar en rumsklang som vi vill ha när vi lyssnar på sång och akustiska instrument. Titta på filmen the Wikisinger (3 min) och lyssna på hur en sångare låter i olika rum. (Använd gärna hörlurar).

Rumsklangen gör sången”fyllig” och behaglig, men reflexerna påverkar också taluppfattbarheten. För mycket ljudreflexer, framförallt i de låga frekvenserna, gör att taluppfattbarheten försämras och det är svårt att uppfatta vad som sägs. I klangfulla rum låter sången bra, men det är ofta svårt att uppfatta vad texten handlar om.

Att uppfatta vad en människa säger i ett klangfullt rum är svårt. Titta på filmen och försök förstå vad jag säger när jag pratar i ett efterklangsrum (15 sek).
I ett efterklangsrum är efterklangstiden lång. Här hittar du mer information om efterklangstid.

Sång och akustiska instrument låter bäst i klangfulla rum, men i klangfulla rum är det svårt att uppfatta tal.
När man projekterar akustiken i ett rum måste man veta om rummet ska vara anpassat för tal eller sång.