Rum för grupparbete

Undervisning är en blandning av katederundervisning, grupparbete och enskilt arbete. Under lektionen kan eleverna arbeta i grupper eller enskilt. Vissa elever blir mer störda av ljud, för att de ska fungera i skolan måste de få möjlighet till koncentration. Att sätta in skärmar i klassrummet ger sällan den tystnad som önskas, det krävs väggar som skapar ett rum. För att det ska bli en lugnt studiemiljö är det viktigt att grupprummen har bra ljudisolering. Grupprum är ganska små och har ofta plana parallella väggar, då finns det risk för att ljudet studsar mellan väggarna och skapar “fladdereko”. För att skapa en bra studiemiljö är det viktigt att grupprummet har ett absorberande akustiktak och att väggarna förses med diffusorer och absorbenter.