Korridorer

Korridorer är ett utrymme som inte bara fungerar som ett förbindelsestråk mellan olika rum. Ibland används korridorerna även som studierum.
I korridoren är det akustiska önskemålet kort ljudutbredning och låg ljudnivå. För att uppnå detta krävs högabsorberande akustiktak och väggabsorbenter. En kort ljudutbredning och låg ljudnivå bidrar till mindre störning både i korridoren och till angränsande rum. I korridoren är inte alltid lärare eller annan skolpersonal närvarande, därför ska absorbenterna vara slagtåliga.