Idrottshallar

Fysisk träning och bollsporter generar mycket ljud. Om idrottshallens väggar och tak är ljudreflekterande kommer ljudvågorna tillbaka in i hallen och detta leder till att ljudnivån stiger. Att undervisa i höga ljudnivåer sliter på lärarnas röster och försvårar för eleverna att höra och förstå vad läraren säger. Utomhus saknas väggar och tak och då blir ljudnivån lägre.

För att skapa en utomhuslik ljudmiljö är det viktigt att ha ett högabsorberande akustiktak som även är slagtåligt mot bollar. För att undvika ljudreflexer mellan de parallella väggarna ska man montera absorbenter eller diffusorer. Ett bra slagtålig lösning är att montera en “spaltpanel” på väggarna. Spaltpanel består av brädor som inte är tätt monterade utan det är en glipa mellan dem. Bakom brädorna finns en absorbent som dämpar ljudet. Från golvet och ca 3 m upp är det bra att luta spaltabsorbenten på samma sätt som rutorna är vinklade i ett flygledartorn. Detta gör att ljudreflexerna från spaltpanelen styrs upp i taket där det sitter en effektiv absorbent.
idrottshall-sektion-ccccccccccc

 

Golvets konstruktion är viktig eftersom det påverkar hur studsande bollar låter.

Här bör man ta kontakt med en akustiker eller ett duktigt golvföretag.

P1040918

Centercourten i Båstad är ett exempel på en “tennishall” med bra akustik.