Förskolor

I förskolan är det ofta aktiviteter som genererar höga ljudnivåer. När barn pratar i ett rum med höga ljudnivåer höjer de rösten för att höra sig själv. Det kallas Lombardreflex och leder till att barnens pratar högt. Många barn i förskolan är i sin språkutvecklingsperiod. Barn utvecklar sitt språk genom att ”härma” vad de hör. Därför är ljudmiljön i förskolan viktig.
För att skapa trygga och behagliga förskolor ska vi skapa en inomhusmiljö om så mycket som möjligt påminner om den naturliga utomhusmiljön.

Prevent har tagit fram en guide för att skapa bra ljudmiljöer i förskolan. Guiden innehåller filmer med konkreta tips och råd på hur man i praktiken kan förbättra ljudmiljön.

Vårt hörselsinne har under tusentals år utvecklats utomhus, det är förklaringen till att vår hörsel fungerar så bra i skogen. Att vi hör så fantastiskt bra i skogen beror på flera saker:
– Bakgrundsljuden i skogen skapas av fågelkvitter, vindsus och porlande bäckar. Dessa ljud är naturliga och har en lugnande effekt på både barn och vuxna.
– Det finns inga plana ljudreflekterande ytor i skogen. Ovanför våra öron har vi himlen, och från himlen reflekteras inget ljud alls. Åt sidorna har vi träd, buskar och kanske några stora stenar. Det är hårda material som reflekterar ljud, men de är inte plana så ljudvågorna studsar inte tillbaka utan sprids åt olika håll och blir så kallade ”diffusa” ljudreflexer. På marken är det troligtvis löv, gräs, mossa och lite grus.
Av byggnadstekniska skäl är ofta golv, väggar och tak plana. Det gör att ljudet studsar tillbaka in i rummet och skapar ljudreflexer som inte finns i skogen och som hjärnan inte är van att tolka. Men genom att sätta in ett högabsorberande akustiktak efterliknar vi himlen, och monterar vi absorbenter och diffusorer på väggarna kan vi efterlikna skogens ljudreflexer. Textilgolv är att föredra då de har akustiska egenskaper som liknar gräs och löv. Det är också viktigt att ventilationsanläggningen är tyst.
9. Sverigekarta 600x1200          8. Tiokompis 300x1200

Sverigekartan och “Tio-kompisen” är exempel på lämpliga väggabsorbenter i en förskola.

“Tysta” leksaker, mjuka ljuddämpande bordsskivor och mjuka tassar på stolarna bidrar också till en bra ljudmiljö.

Vi vuxna måste ta ansvar för förskolebarnens arbetsmiljö.