Tips för att skapa bra ljudmiljöer i:

Elever lär sig på olika sätt, skolans uppdrag är att erbjuda olika undervisningssätt som gör att eleven lär sig på bästa sätt. Skolbyggnaden måste därför erbjuda möjlighet till olika undervisningssätt.