Så sänker man ljudnivån i ett klassrum

Det vanligaste ljudproblemet i skolan är att ljudnivån är för hög. Höga ljudnivåer gör det svårt att uppfatta vad lärare och elever säger, och för den som pratar är det jobbigt eftersom hen måste prata högt för att överrösta andra ljud.
De ljud som hörs mest i ett klassrum är:
Röster – oftast flera elever som pratar samtidigt
Ljud från andra rum – från andra klassrum eller korridoren
Ljud från hårda möbler – onödiga ljud som skapas av hårda bordsytor och stolar som dras över golvet
Ljud från fläktar – i ventilationsanläggningar, dataprojektorer och smartboards

Här kommer några tips för att sänka ljudnivån.

Röster är den starkaste ljudkällan i klassrummen. Hur högt vi pratar påverkas av den allmänna ljudnivån i rummet, i bullriga rum pratar vi högre och i dämpade rum sänker vi röstnivån. Detta kallas “Lombard-effekt“. Jag har mätt hur högt människor pratar i rum som är dämpade på olika sätt, och det visar sig att röstnivån kan skilja 8-10 dB mellan olika rum (detta upplevs som en halvering av ljudnivån). Liknande resultat har Gerhard Tiesler på Universitetet i Bremen och Lennart Nilsson på LN Akustik i Stockholm fått. Ett bra sätt att sänka ljudnivån i ett klassrum är att minimera ljudreflexerna från väggar och tak. Det är viktigt att dämpa de låga frekvenserna eftersom de har en maskerande effekt på tal. För att ge ett exempel på hur bra det kan låta i ett klassrum så är mitt tips att du tar med dej klassen ut i skogen och undervisar, där möter du en naturlig ljudmiljö som gör att både du som lärare och dina elever pratar tystare. Jag har mätt skogens ljudreflexer och blev lite överraskad av resultaten.

P1050625

P1050624

I skogen finns det ljudreflexer i de höga frekvenserna (över 2000 Hz), som skapas av reflexer från trädstammarna. Däremot finns det inga reflexer i de låga frekvenserna (under 250 Hz). Så för att sänka ljudnivåerna i skolan ska vi minimera ljudreflexerna och det är speciellt viktigt att dämpa de lågfrekventa ljuden. Att dämpa högfrekventa ljud är ganska enkelt, gardiner och andra textilier samt tunna absorbenter dämpar effektivt de högfrekventa ljuden. Det svåra är att dämpa de lågfrekventa ljuden, och det krävs lösningar som är relativt tjocka. Att sätta tjocka absorbenter på väggarna inkräktar på den möblerbara ytan och är därför ingen lämpligt lösning. Mitt förslag är att dämpa de lågfrekventa ljuden i taket. Genom att dämpa väggar och tak kommer eleverna att sänka sina röster vilket leder till att ljudnivån sjunker. När detta är gjort ska man lyssna på hur mycket ljud som kommer från andra rum, bord, stolar och maskiner.
Ljud från andra rum – hörs då väggar och dörrar har för dålig ljudisolering. Detta problem måste lösas av fastighetsägaren.
Bord – mjuka bordsskivor gör att ljudnivån minskar. För att jämföra olika bord, ta en nyckelknippa och släpp den i bordsskivan. Välj det bord som låter minst.
Stolar – dra stolen över golvet, om det låter för mycket kan mjuka tassar hjälpa.
Ljud från fläktar i maskiner – om smartboards, dataprojektorer och ventilationsanläggningen låter så mycket att det känns besvärande ska du prata med din rektor.
Hen har ansvar för arbetsmiljön, både för lärare och elever.