Mina presentationer och artiklar

Kostnad och värde av en bra ljudmiljö. (PDF) En folder som visar vad en bra ljudmiljö KOSTAR, och vilket VÄRDE den har för undervisningen.

Inför O.A.K. obligatorisk akustikkontroll i skolan (PDF)

Mitt bidrag på Internoise – Innsbruck 2013. (PDF)

Mitt bidrag på Forum Acusticum Krakow 2014. (PDF)

Mitt bidrag på Euronoise Maastricht 2015 (PDF)

Mitt bidrag på Internoise – Hamburg 2016 (PDF)

Mitt bidrag på Euronoise 2018 – Sound reflections that support teaching and learning (PDF)

Mitt bidrag på Euronoise 2018 – Good acoustics for teaching and learning (PDF)

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har gjort en film där lärare, elever och rektorer berättar hur en förbättrad ljudmiljö påverkar deras arbetsmiljö. Länk till filmen (5 min).

Seminarium i Almedalen om skolans ljudmiljö – Vem kontrollerar ljudmiljön i våra skolor? (PDF)

Praktisk användning av SS 25268. (PDF)

LJUD I SKOLAN

Ett klipp från Kunskapskanalen i SVT om hur Onaturliga ljudreflexer påverkar elever och lärare. (15 min)

En film om mitt föredrag om Vinsten av en bra ljudmiljö i skolan på konferensen Lyssna 2015 (15 min)

LJUD I BYGGNADER

Min presentation för studenterna på KTH 2018-11-07

En film om hur ljud påverkar inomhusmiljön från konferensen – Vi bygger Bergen 2018 (22 min)

LJUD I ÖPPNA KONTOR

En film från min presentation på Linköping Universitet om Ljud i öppna kontor  2013. (60 min)

Mitt bidrag om Ljud i öppna kontor Euronise 2009 (PDF)