Hör du vad du ser?

Vi har 5 sinnen, lukt, smak, hörsel, syn och känsel. Det är med dessa sinnen vi får information.
Du ska nu få testa hur två av dina sinnen, SYN och HÖRSEL, fungerar och samspelar.
Du genomför testet genom att titta på en film två gånger.

1. Sätt dig på en plats fri från störande ljud.

2. Ta fram papper och penna.

Du ska nu spela upp en film som är 5 sekunder lång, och du ska spela den två gånger.

Första gången ska du bara använda din hörsel, därför ska du blunda.

3. Klicka på pilen, och blunda i 5 sekunder.

4. Skriv ner vad du hörde när du lyssnade på filmen.

Nu ska du spela upp filmen igen, men denna gången ska du använda två sinnen, hörsel och syn.

Därför ska du titta.

5. Klicka på pilen och titta.

6. Skriv ner vad du hörde när du tittade på filmen.

Om du skrivit ner olika ord är det helt normalt.

Fenomenet kallas McGurk-effekten.