Filmer om ljud och bra inomhuskomfort

 

En film av SPSM där lärare och elever berättar hur en förbättrad ljudmiljö påverkar deras arbetsmiljö (5 min)

Lyssna på en människa som pratar – i 3 olika rum (40 sek)

Lyssna på en talbok – i 3 olika rum ( 30 sek)

Lyssna på en talbok – på olika avstånd – i en skog ( 3 min)

Ljudreflexerna i en skog på Fårö skapar bra taluppfattbarhet (6 min)

Ljudreflexerna i LAU kyrka skapar en underbar klang för sång och musik (7 min)

Rummets ljudreflexer påverkar taluppfattbarheten – lyssna på 3 olika rum (1 min)

Taluppfattbarhet på 20 meters avstånd i en skog (5 min)

Ett samtal med akustiker Lennart Nilsson om taluppfattbarhet (6 min)

Hesa lärarröster och onaturliga ljudreflexer påverkar eleverna. Kunskapskanalen (27 min)

Onaturliga ljudreflexer påverkar elever och lärare. Kunskapskanalen (15 min)

Skogens ljudreflexer skapar bra taluppfattbarhet (3 min)

Gotlands raukar skapar bra klassrumsakustik (2 min)

Se filmen om varför taluppfattbarheten i skogen  är så bra (2 min).

Försök förstå vad jag säger när jag pratar i ett efterklangsrum (15 sek)

T T T – Bra väggar ska vara Tunga Tjocka och Täta, akustikern Lennart Nilsson pratar om ljudisolering (7 min)

Akustikern Lennart Nilsson pratar om hur väggens konstruktion påverkar ljudisoleringen (10 min)

Akustikern Lennart Nilsson pratar om ljudisolering för dörrar och fönster (9 min)

Akustikern Lennart Nilsson pratar om ljudläckage via genomföringar i väggar (8 min)

En liten film om stegljudsisolering (3 min)

En liten film om trafikbuller (4 min)

Är en Tesla “tystare än en Volvo XC 60? (2 min)

Cyklar är tystare än bilar (30 sek)

Ljud påverkar inomhusmiljön – Vi bygger Bergen (22 min)

Akustikern Lennart Nilsson pratar om trafikbuller på landsbygden (9 min)

Akustikern Lennart Nilsson pratar om trafikbuller i städer (8 min)

Akustikern Lennart Nilsson pratar om bra högtalare  på Arlanda (6 min)

Akustikern Lennart Nilsson pratar om hur man bygger studios med bra taluppfattbarhet (6 min)

Man behöver inte förstå alla ord. Se Albin 2,5 år, prata med Johannes 3,5 år (30 sek)

Min presentation på Linköping Universitet om Ljud i öppna kontor  2013. (60 min)

Se professor Lewis prata om Resonance and the Sounds of Music (60 min – engelska)

SPSM-filmen med engelsk textning – A film about sound in schools (5 min – engelska)

En skola med en ljudmiljö för alla – se filmen om Manillaskolan (9 min)

Lyssna på en gitarr i ett ekofritt rum (2 min)

I världens “tystaste” rum är ljudnivån -20,6 dBA (4 min – engelska)

Ljudskolan presenterar HJULSKOLAN (6 min)

Vindbrus kan försämra taluppfattbarheten för cyklister  – Team Rynkeby Halland (3 min)

Lyssna på vindbruset nerför en backe (1 min)

Lyssna (och titta) på 20 Hz – 20.000 Hz (5 min)

Hör du Brainstorm eller Green needle ?

Sjungande bilar i Holland (10 sek)

En film om bra inomhuskomfort – (1 min)

Inomhuskomfort – ljud – (1 min)

Inomhuskomfort – ljus – (1 min)

Inomhuskomfort – luft – (1 min)

Inomhuskomfort – temperatur – (1 min)

Inomhuskomfort – Ljud – Engelska (1 min)

Inomhuskomfort – Ljus – Engelska (1 min)

Inomhuskomfort – Luft – Engelska (1 min)

Inomhuskomfort – Temperatur – Engelska (1 min)

Inomhuskomfort – Engelska (1 min)

What is Fourier Transform? A visual introduction – Engelska (20 min)

What is FFT Fast Fourier Transform? – Engelska (6 min)

How FFT works – English (5 min)

Moment of inertia – English (14 min)

Cardioid subwoofers – English (15 min)

En liten film om frekvens (2 min)

Lång efterklangstid – English (3 min)

Stående ljudvågor i ett rum – KTH (16 min) intressant info 6:20-9:20

Stående vågor i musikinstrument – KTH (16 min) intressant info 0:45-3:00

Stående vågor – KTH (16 min) intressant info 7:15-8:30

Finsk björn – lyssna på efterklangen i skogen (1 min)