Elever har olika behov av en bra ljudmiljö

Alla har behov av en bra ljudmiljö i skolan, men några har större behov än andra.
Elever som:
– har en hörselnedsättning
– inte lyssnar på sitt modersmål
– är förkylda, de har en tillfällig hörselnedsättning
– har inlärningssvårigheter
– har koncentrationsproblem
– har en synnedsättning
har ett större behov av en bra ljudmiljö.

HÖRA eller LYSSNA
Det är skillnad på att höra och lyssna, höra är passivt, lyssna är aktivt.
När ljudvågorna träffar våra öron så hör vi, under förutsättning att vi inte har en hörselnedsättning.
När vi hör något som är intressant börjar vi lyssna. Att lyssna kräver lite “hjärnkraft”. För att inte eleverna ska behöva använda “hjärnkraft” i onödan ska det vara enkelt att höra och förstå vad läraren säger. Därför är det viktigt att lärarens röst (signalen) är starkare än bruset (allt annat ljud).
Detta mäts med ett mått som kallas signal-brus-förhållande.

Elever har olika behov
Om en elev har svenska som modersmål och lyssnar på någon som pratar svenska krävs ett signal-brus-förhållande på +10 dB. Rösten ska alltså vara 10 dB starkare än bruset för att inte eleven ska behöva lägga onödig energi på att lyssna. Om eleven har svenska som andraspråk krävs ett signal-brus-förhållande på +15 dB. Elever med koncentrationsproblem, inlärningssvårigheter eller hörselproblem behöver ännu högre signal-brus-förhållande för att kunna urskilja rösten ur bruset.

Kunskap är information man minns 
Om signal-brus-förhållandet är lågt går mycket energi åt till att bara lyssna. Då finns det inte så mycket kraft kvar till att komma ihåg vad som sagts, och då minns man mindre. Robert Ljung på Högskolan i Gävle visar i sin forskning att elever som arbetar i klassrum med dålig ljudmiljö minns mindre, och de som drabbas mest är elever som “har det jobbigt” i skolan. Elever som minns mindre får mindre kunskap. Läs mer om Roberts forskning.

Hur är det i din klass?
Hur många % av dina elever är inte förkylda och har svenska som förstaspråk? Frågan kan verka konstig, men faktum är att det är för denna grupp de flesta skolor byggs när det gäller ljudkrav.
Läs om hur man skapar bra taluppfattbarhet.
Läs om hur man sänker ljudnivån i klassrummet.
Läs om hur man skapar bra talarkomfort.
Läs om hur man skapar en bra ljudmiljö för ALLA elever.
Läs SPSM´s undersökning HODA , där ljudmiljön kontrollerades i 85 klassrum i Stockholms län.