Lågfrekventa ljud gör oss trötta

Lågfrekventa ljud gör oss trötta

När jag 1967 började i klass 1a på Parkskolan i Laholm fick jag ett hedersuppdrag av fröken Maj-Lis. Varje rast skulle jag öppna 2 fönster för att släppa in frisk luft till nästa lektion.

– Det är viktigt att vi har frisk luft i klassrummet, sa Maj-Lis.

Bild 007

I mitt första klassrum fanns det ingen ventilationsanläggning, men eftersom vi vädrade mellan lektionerna fick vi in frisk luft i rummet.
I dag finns det ventilationsanläggningar som ska se till att vi har bra luft i klassrummen.

ALLA LJUD ÄR INTE HÖRBARA

HÖRTRÖSKEL jpg

Det gröna området på bilden visar vårt hörbarhetsområde. För att vi ska höra ljudet måste det ligga inom det gröna området, hörbarhetsområdets undre gränsen kallas hörtröskel. Ljud under hörtröskeln hör vi inte. Vår förmåga att höra ett ljud varierar med ljudets frekvens. Ljud vid ca 3000 Hz kan vi höra trots att de är väldigt svaga men vid låga frekvenser måste ljudnivån vara högre för att komma över hörströskeln. Vid 50 Hz måste ljudnivån vara högre än 50 decibel för att ljudet ska vara hörbart.
Tyvärr genererar många ventilationanläggningar lågfrekventa ljud, ljud som vi inte hör eftersom de ligger under hörtröskeln. Problemet med dessa lågfrekventa är att de gör oss trötta.

Professor Kerstin Persson-Waye vid Göteborg Universitet har studerat hur lågfrekventa ljud påverkar barn och personal i skolan.

-“I förskolan märks tydliga effekter på personalen i form av bland annat ljudtrötthet och ökad stressnivå. Dessutom finns tecken på att barnens inlärning hindras.”

-“Det är först när ventilationen stängs av som du märker att den har varit på” säger Lennart Nilsson, akustiker på LN Akustik i Huddinge.

Jag besökte en skola i maj 2015 och hittade följande skylt utanför klassrummet:

IMG_1145

För att kontrollera om det finns “tröttande” lågfrekventa ljud i ditt klassrum ska du kontakta en akustiker. De har utrustning för att mäta de lågfrekventa ljuden.
Läs mer om vilka ljudkrav man kan ställa på ett klassrum.
Läs mer om ljud och frekvens.

 

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43