Jonas Christensson

Jag har alltid fascinerats av hur ljud påverkar människor. Jag är uppväxt i en lärarfamilj och har själv provat på läraryrket några år så därför är jag speciellt intresserad av skolans ljudmiljö. I mitt arbete letar jag efter ljudmiljöer som är bra att undervisa i, och jag har upptäckt att i skogen är det väldigt lätt att höra vad folk säger. Som rumsakustiker använder jag olika mått för att kontrollera ljudmiljön i ett rum. Eftersom det är så lätt att höra vad folk säger i en skog har jag gjort ljudmätningar i många svenska skogar. Syftet med mätningarna har varit att ta reda på vilka akustiska mått som är viktiga för hur vi människor upplever ljudmiljön. När vi vet vilka mått som är viktiga, kan vi ställa rätt ljudkrav på våra skolor.

Jag är medlem i en kommitté som skriver den svenska ljudstandarden för bl.a. skolor. Som kommittémedlem arbetar jag för att förbättra ljudmiljön i våra skolor.