Jag hälsar på hos hörselpedagogerna på Uppsala kommun!

Jag hälsar på hos hörselpedagogerna på Uppsala kommun!

Jag tänkte vi skulle göra en djupdykning på temat hörselpedagoger och träffade eller som det numera heter, ”temsade” med Johanna Kylin och Jakob Hansson från Uppsala kommun som båda arbetar som hörselpedagoger.

 

Vad gör man då när man har denna roll?

Hon eller han jobbar med att stötta personer med hörselnedsättning på olika sätt. Det kan t ex vara att informera lärarlag om vad de behöver tänka på för att en elev med hörselnedsättning ska kunna ta del av undervisningen. Att se över ljudmiljön i klassrummet och ge förslag på ljuddämpande åtgärder. Mycket handlar om att informera andra runt eleven så alla är medvetna om det som påverkar eleven som hör sämre. En viktig bit är att hjälpa personal att använda hörselteknisk utrustning på rätt sätt.

En positiv effekt av vårt arbete är att om man förbättrar ljudmiljön i ett klassrum får ju alla ta del av detta!

I våras gjorde ni en väldigt fin film om ljudmiljön, berätta varför?

Vi gjorde filmen för att den behövs! Ljudmiljön i skolan är en aktuell fråga som med jämnamellanrum debatteras och tas upp i olika undersökningar. Det är ett viktigt område eftersom det gäller alla som vistas i skolan, inte bara de som har hörselnedsättning. Vi vill sprida kunskap och samtidigt inspirera andra till att förbättra ljudmiljön. I filmen utgår vi från forskning inom fälten hörsel, ljud, kognition och arbetsmiljö och försöker på ett enkelt sätt förklara hur buller påverkar minne och lärande. Vi ger också en del förslag på pedagogiska lösningar och enkla åtgärder. Ni hittar filmen här: https://pedagog.uppsala.se/utveckling-i-jobbet/skolans-ljudmiljo/

Om man nu läser detta och upplever att man behöver hjälp för sin egen del eller någon man arbetar med som elev, vem är bäst att fråga?

Handlar det om ljudmiljö inom skolan ska man i första hand vända sig till rektor som är ansvarig för verksamheten. Man kan också ta reda på om det finns en kommunal hörselpedagog anställd som kan ge tips och råd. Miljöförvaltningen har ofta en kontrollfunktion gentemot fastighetsägare så dit kan man också höra av sig om man inte är nöjd med lokalerna. Om man jobbar på skolan och är personal kan man prata med skyddsombudet.

Avslutningsvis era favoritljud från skolan? Ett favoritljud från skolan är högläsning av läraren. Ett ljud som ogillades var krita som gnisslade mot svarta tavlan…

Jag tackar Johanna och Jakob för en lärorik timme och behöver ni nu mera hjälp med god ljudmiljö och framförallt akustiska lösningarså vet ni var jag finns 🙂

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ljudsystem-utokas-till-fler-klassrum-i-uppsala

 

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43