Inför obligatorisk akustikkontroll i skolan

Inför obligatorisk akustikkontroll i skolan

I en dålig ljudmiljö är det svårt för eleverna att lyckas i skolan. Många lärare är inte medvetna om att klassrummens ljudmiljön ofta är ett hinder för elevernas inlärning. På 1980-talet upptäckte vi att det var dålig luftmiljö i många skolor. Rektorerna som hade arbetsmiljöansvaret för både elever och lärare hade inte kompetens att bedöma luftkvaliten i klassrummen. Detta ledde till att Boverket införde obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Idag måste fastighetsägaren kontrollera att ventilationsanläggningen fungerar, kontrollen ska göras vart tredje år. Nu är det dags att införa obligatorisk akustikkontroll, OAK.

Idag kommer många förslag om vad som bör göras för att förbättra resultaten i skolan. Enigheten är stor om att lärarna är viktiga och att det som sker i klassrummet är viktigt för skolresultaten. När en lärare undervisar är det viktigt att alla elever hör lärarens röst. Ibland kan det vara svårt att uppfatta vad läraren säger eftersom ljudmiljön är dålig, detta får effekter på skolresultaten.
Redan 1999 visade Arbetslivsinstitutets rapport ”Störande Buller” att ljudmiljön påverkar skolarbetet.
På senare år har Robert Ljung, doktor i psykologi vid Högskolan i Gävle, visat att elever minns mindre i en dålig ljudmiljö med sämre studieresultat som följd.
Viveka Lyberg Åhlander, doktor i logopedi vid Lunds Universitet, visar i sin forskning att lärare oftare än andra yrkesgrupper har röstproblem.
2015 kom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) med sin rapport ”Vad var det du inte hörde?”. Rapporten visar att 80% av klassrummen inte uppfyller Boverkets krav på acceptabel ljudmiljö.

En bra ljudmiljö är en grundläggande förutsättning för att lärare ska kunna undervisa på ett bra sätt. Rektorerna som är ansvariga för arbetsmiljön är inte medvetna om att ljudmiljön ofta är ett hinder för lärare och elever att lyckas i klassrummet. Vi kan inte begära att rektorerna ska ha akustisk kompetens för att avgöra om ljudmiljön är bra eller dålig, därför bör myndigheterna hjälpa till.
Boverket ställer idag krav på obligatorisk ventilationskontroll i skolorna.
Nu är det dags att införa obligatorisk akustikkontroll för att kontrollera om byggnaden har en ljudmiljö som är lämplig att undervisa i. Det finns en svensk standard, SS 25268, som tydligt visar vilka akustiska krav en skolbyggnad ska uppfylla. När en skola tas i bruk ska en akustikkontroll göras och dokumenteras. Normalt slitage gör att byggnadens ljudegenskaper försämras och därför bör ljudmiljön kontrolleras vart 5:e år.
Visst kostar det pengar att förbättra ljudmiljön, men jag menar att vi också ska titta på värdet.
En förbättrad ljudmiljö i skolan gör det lättare för eleverna att lyckas.
En bättre ljudmiljö gör förhoppningsvis också att fler vill bli lärare.
Det är viktigt för Sverige att ha en bra skola.

Läs mer om OAK-förslaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43