I “the flipped classroom” är det lätt att höra vad läraren säger

I “the flipped classroom” är det lätt att höra vad läraren säger

Sommaren 2014 hade jag det stora nöjet att föreläsa på en konferens i Lund med bland andra Daniel Barker, gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm. Han höll ett mycket intressant föredrag om hur han undervisar med hjälp av “the flipped classroom”. Istället för att inleda lektionen med en genomgång spelar Daniel in sina genomgångar på sin Iphone och lägger upp dem på youtube.

Sen informerar han sina elever om att genomgången finns på youtube och att de kan titta på den innan lektionen. Eleverna kan alltså sitta hemma och titta på genomgången i lugn och ro. Om eleven inte förstår kan hen be Daniel förklara det på den kommande lektionen. På så vis utnyttjas lektionstiden åt att hjälpa de elever som behöver hjälp. Daniel visade hur elevernas resultat förbättrades, bland annat på grund av att tiden i klassrummet utnyttjades åt att hjälpa elever istället för att ha långa genomgångar vid whiteboarden. När man lyssnar på Daniel så inser man att han är en duktig pedagog som utnyttjar den nya tekniken på ett väldigt bra sätt.

Här kan du se, och höra, Daniel pratar om ljud.

Som jag ser det finns det flera fördelar med “the flipped classroom”. Eleven kan titta på genomgången flera gånger, ibland behöver man se och höra samma sak flera gånger för att förstå. Det är också väldigt lätt att höra vad Daniel säger, för vid inspelningen är han nära mikrofonen så hans röst påverkas väldigt lite av rummets ljudreflexer.

Vill du veta mer om Daniel Barker klicka här.

Här får du information om hur man skapar bra taluppfattbarhet i ett klassrum.

 

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43