I bra konsertsalar är väggar och tak inte plana

I bra konsertsalar är väggar och tak inte plana

I våras besökte jag Malmö Live, Malmös nya konsertsal som blivit omtalad för att ha en “akustik i världsklass”.

När jag kom in i salen slog det mej att jag hittade inga plana parallella ytor. Rummet är fyllt med element som är vinklade för att undvika så kallade fladder-eko.

När man lyssnar på musiken i Malmö Live hör man ljudet från instrumenten och konsertsalens ljudreflexer. För att skapa lämpliga reflexer har salen vinklade ytor för att sprida (diffusera) ljudreflexerna.

IMG_2281
Vinklade ytor i Malmö live

IMG_2280

Fler vinklade ytor

Sen var det konsertdags. Musikerna spelade Jesu sju sista ord på korset av Joseph Haydn. Jag satte mej på rad 24, ca 40 meter från scenen, och mätte ljudnivån.
Jag blev förvånad över att musikerna inte spelade så högt. Den ekvivalenta ljudnivån (medelljudnivån) var bara 65 dBA.

Lyssna på inspelningen

Vår hörsel är anpassad till att lyssna på mänskilga röster. Talljuden ligger inom talområdet och varierar i styrka mellan 40-70 dB. Inom talområdet är vi duktiga på att urskilja nyanser och detaljer.
När ljudnivån stiger till 80-90 dB avtar denna förmågan. Det krävs mycket duktiga musiker för att musiken ska låta bra vid 65 dB.

talbanan

Ljudreflexer skapar rumsklang som vi vill ha när vi lyssnar på sång och akustiska instrument.

Titta på filmen the Wikisinger (3 min) och lyssna på hur en sångare låter i olika rum. (Använd gärna hörlurar).

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43