Hur “tyst” är dataprojektorn i ditt klassrum?

Hur “tyst” är dataprojektorn i ditt klassrum?

Dataprojektorer och “smartboards” blir allt vanligare i våra klassrum. De är väldigt bra när man ska visa bilder och filmer. Men hur låter de? Jag har mätt ljudnivån från projektorer i 15 slumpmässigt utvalda klassrum. 3 m från projektorn är medelvärdet 35 dBA. Ljudnivån från ventilationsanläggningen i ett klassrum ska inte vara högre än 30 dBA. Det innebär att när projektorn är igång blir ljudnivån från fläktarna i klassrummet för hög. Ljudet från projektorn gör det svårare för eleverna att förstå och minnas. Då är inte projektorn ett stöd i undervisningen, den är ett hinder, framförallt för de elever som råkar sitta nära.
Men varför köper vi projektorer som väsnas för mycket?
Jag tror att när projektorerna köps in ställs det krav på hur starkt den ska lysa, det ställs inga krav på hur “tyst” den ska vara.
Hur löser vi detta? För att undvika att det köps in fler högljudda projektorer ska du fråga din rektor vilka krav hen ställer på projektorernas ljudnivå. Det finns sätt att mäta och redovisa hur mycket ljud som en projektor ger ifrån sig. Seriösa leverantörer redovisar dessa värden.
Overhead                   Projektor 2

Jag har jämfört ljudnivån från dagens projektorer med den gamla “overhead”-projektorn. Det intressanta är att gårdagens teknik är tystare än dagens. Kommer ni förresten ihåg hur skönt det var när man stängde av “overheaden”………..

Läs mer om hur man sänker ljudnivån i ett klassrum.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43