Hur beställer man en bra ljudmiljö?

Hur beställer man en bra ljudmiljö?

När en skola ska byggas eller renoveras samlas beställare, arkitekter och entreprenörer för att tillsammans projektera och bygga en bra skolbyggnad. Det är många beslut som ska fattas.

När ljudfrågan diskuteras vill alla att ljudmiljön ska bli bra.

Men hur ska man agera som beställare så att byggnaden får den ljudmiljö man önskar?

Hur beställer man en bra ljudmiljö?

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, har lång erfarenhet av att bygga och förvalta skolor. De har under många år arbetat fram projekteringsanvisningar som beskriver vilka akustiska krav de som fastighetsägare ställer på byggnaderna. SISAB har också lyssnat på pedagogernas erfarenheter och anpassat ljudkraven till verksamheternas behov och önskemål.

Ska du beställa en förskola kan du få inspiration här: Projekteringsanvisning för FÖRSKOLOR.

Ska du beställa en grundskola kan du få inspiration här: Projekteringsanvisning för GRUNDSKOLOR.

Det vanligaste ljudproblemet i skolorna är att ljudnivån är för hög. Det leder till att det är svårt att uppfatta vad folk säger, samtidigt som det är jobbigt att prata.

Här finns information om hur man sänker ljudnivån.

Här finns information om hur skapar bra taluppfattbarhet.

Här finns information om hur man skapar bra talarkomfort.

Se filmen om hur ljudmiljön påverkar elever, lärare och rektorer (5 min).

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43