Hörselskydd sänker inte ljudnivån i klassrummet

Hörselskydd sänker inte ljudnivån i klassrummet

Ljudnivån i skolan är ibland så hög att både personal och barn behöver använda hörselskydd. Så nu köper vi hörselkåpor som aldrig förr. Men tror vi verkligen att detta löser problemet? Att sätta hörselskydd på barn och personal sänker inte ljudnivån, det gör det bara svårare att kommunicera. Men det är klart, det är ju en billig lösning. Det finns många orsaker till de höga ljudnivåerna. Stora klasser med många elever och få lärare. Dåligt anpassade lokaler skapar onödiga ljud. Sparkrav och pressade budgetar bidrar ofta till att ljudnivån ökar. Vi vet att en dålig ljudmiljö gör det svårare att lyckas i skolan, framförallt för de elever som behöver mer stöd än andra.  Så istället för att spara pengar genom att sänka kostnaderna kanske de höga ljudnivåerna genererar kostnader någon annan stans i samhället, på ett helt annat konto?

Skandia har tittat på vad elever som inte klarar skolan kostar samhället. Det är enorma summor. Se filmen om Utanförskapets pris.

Jag har besökt många skolor och lyssnat på hur det låter. Ett bra sätt att verkligen lyssna är att blunda några minuter, det är spännande och ibland skrämmande. Den dominerande “ljudkällan” i skolan är aktiva elever som pratar. Människor, i synnerhet barn, anpassar sin röstnivå till den ljudmiljö de är i, behovet av att höra sin egen röst kallas Lombard-effekt, och det innebär att när barnen är i en ljudlig miljö så pratar de högre. När många barn är i ett rum med mycket ljudreflexer höjer de sina röster för att överrösta varandra. På samma sätt sänker barn sitt röstläge när rummet har få och svaga ljudreflexer.

Jag har gjort ljudnivåmätningar som visar att barnens röstnivå sjönk med 8 dB efter det att rummet fått en bättre ljudmiljö. Jag träffar många duktiga pedagoger som på olika sätt jobbar med att få ner ljudnivåerna, och jag ser att de har större möjligheter att lyckas om rummen har bra akustiska egenskaper.

Lyssna på hur ljudmiljön påverkar en elev som ska räkna ut vad 10 minus 6 blir. (30 sek)

 

Jag är bekymrad över att många skolor försöker lösa sina ljudproblem med hörselskydd. Men det är klart, de är ju billiga.

Vad kan man göra?

Det går att skapa bra ljudmiljöer i skolan. Ett bra exempel är Pärlan i Förslöv. Engagerade pedagoger i kombination med en bra rumsakustik har gjort det möjligt att ha en förskola utan hörselskydd. Pärlan är ett exempel som visar att det går att sänka ljudnivåerna. Och visst kostar det pengar, men för samhället kostar det mer att INTE förbättra arbetsmiljön.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43