Hör dina elever vad du säger?

Hör dina elever vad du säger?

Innan jag började arbeta med akustik, jobbade jag några år som lärare på Våxtorpsskolan i södra Halland. Det var en rolig period av mitt liv med många trevliga elever och kollegor. Förra året blev jag kontaktad av mamman till en elev på Våxtorpsskolan. Hennes son har en hörselnedsättning och hon var bekymrad för att ljudmiljön i klassrummen gjorde det svårt för hennes son att höra och förstå vad läraren och eleverna sa. Jag åkte till skolan och konstaterade ganska snabbt att ljudmiljön inte alls var bra, framförallt inte för en elev med nedsatt hörsel.
Då slog det mej att i just denna miljö undervisade jag i flera år, och jag kan inte minnas att jag någon gång reagera på att ljudmiljön var dålig.
I mitt jobb jobbar jag dagligen med frågor om hur ljudmiljön påverkar undervisningen, men som lärare hade jag annat att tänka på.
Jag drevs av att få mina elever intresserade av matematik, och funderade sällan på om ljudmiljön var bra eller dålig.
Jag befarar att många lärare arbetar i klassrum där eleverna har svårt att höra och förstå vad som sägs.
Hur låter det egentligen i ditt klassrum?
Hör dina elever vad du säger?
Är ljudnivån besvärande hög?
Behöver du anstränga din röst för att göra dig hörd?

Och vad gör man som lärare om ljudmiljön känns dålig?

Här kommer lite inspiration:
Så skapar man bra taluppfattbarhet
Så sänker man ljudnivån
Så skapar man bra talarkomfort

Du ska också kontakta din rektor, hen är ansvarig för din och dina elevers arbetsmiljö.
Är du och rektor osäkra på om ljudmiljön är bra eller dålig?
Kontakta en akustiker.

 

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43