Har du ett klassrum som är behagligt att undervisa i?

Jag söker klassrum som är behagliga att undervisa i. Det finns många undersökningar som belyser olika problem i Svenska skolan. Vissa handlar om hur skolans dåliga ljudmiljö sliter på lärarnas röster och försämrar studieresultaten. Jag är trött på att läsa om alla dåliga klassrum och vill därför göra en sammanställning på klassrum med bra ljudmiljöer som är behagliga att undervisa i. För att göra detta behöver jag hjälp av Sveriges lärare.
Kontakta mig om du arbetar i ett behagligt klassrum, jonas.christensson@ecophon.se
eller mobil 0765 366348.
Jag kommer och tittar på rummet och gör en värdering av rummets ljudmiljö ur olika aspekter:
– Arbetssätt – hur arbetar ni för att skapa en bra ljudmiljö?
– Ljudnivån i rummet – hur påverkar rummet elevernas röstnivå?
– Talarkomforten – hur behagligt är det att tala i rummet?
– Taluppfattbarheten – hur lätt är det att uppfatta vad som sägs?
– Tekniska hjälpmedel – finns det mojänger som underlättar?
Syftet är att försöka hitta de faktorer som gör rummen behagliga att undervisa i, och sprida kunskap om hur vi ska skapa klassrum som både lärare och elever trivs i. Det behöver Sverige.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43