Fel typ av absorbenter kan försämra taluppfattbarheten

Fel typ av absorbenter kan försämra taluppfattbarheten

Ljudmiljön i vissa klassrum är ett hinder för inlärning. Hårda plana parallella ytor skapar onaturliga ljudreflexer som gör det svårt för elever och lärare att uppfatta vad som sägs i klassrummet.

Ett sätt att förbättra ljudmiljön är att sätta in absorbenter. Men det är viktigt att absorbenterna har rätt egenskaper. Fel typ av absorbenter kan försämra ljudmiljön.

Det gröna området visar vårt hörbarhetsområde. Vi kan höra ljud mellan 20 Hz och 20000 Hz. Vår hörsel är som “känsligast” vid ca 3000 Hz, här kan vi uppfatta ljud på väldigt låga decibelnivåer, men vid lägre frekvenser avtar känsligheten. Om ljudet har en frekvens på 100 Hz, behöver det vara ca 40 dB starkt för att vi ska höra det.

Mitt i vårt hörbarhetsområde ligger talet, det gula området. Talet ligger mellan 100 Hz och 8000 Hz. När vi pratar använder vi olika “läten”; vokaler som A O U Å, tonade konsonanter som B M R V och tonlösa konsonanter S T F.
Vokalerna är starkare (har högre decibelnivå) än konsonanterna.

Konsonanterna “bär” informationen
Det är viktigt att vi kan uppfatta konsonanterna eftersom det är konsonanterna som bär informationen i Svenska språket. Detta blir tydligt då vi använder förkortningar.
Lägenhet förkortas lgh, Stockholm förkortas Sthlm. Vi använder väldigt få konsonanter i förkortningar eftersom de inte bär så mycket information.

Fel typ av absorbenter försämrar ljudmiljön
Mänskligt tal innehåller vokaler och konsonanter, när du lyssnar på en människa som pratar i ett rum hör du personens röst och rummets alla ljudreflexer. Det är viktigt att vi kan urskilja konsonanterna i talet eftersom de bär informationen. Om rummets ljudreflexer förstärker vokalerna maskeras konsonanterena och det blir svårt att förstå vad som sägs. I dessa rum är taluppfattbarheten dålig.

För att förbättra taluppfattbarheten sätter man ofta in absorbenter, men nu är det viktigt att använda absorbenter som dämpar rätt frekvenser. Tyvärr monteras ofta absorbenter som dämpar de höga frekvenserna, detta innebär att taluppfattbarheten blir sämre eftersom de högfrekventa informationsbärande konsonanterna blir svagare och svårare att uppfatta.
Rätt typ av absorbenter förbättrar taluppfattbarheten
För att öka taluppfattbarheten ska vi använda absorbenter som dämpar de lågfrekventa ljudreflexerna. Genom att dämpa de lågfrekventa vokalerna ökar möjligheten att kunna uppfatta de högfrekventa informationsbärande konsonanterna.

Här kan du läsa mer om hur man skapar bra taluppfattbarhet i ett klassrum.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43