En bra ljudmiljö i skolan kostar pengar – men värdet är mycket högre än kostnaden!

Alla vet att det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan, men få vet hur värdefull en bra ljudmiljö är. Kan det vara så att ljudmiljön i ditt klassrum gör det svårare för dig att undervisa? Är det så att vissa elever i din klass har större behov än andra av en bra ljudmiljö? Är det lönsamt för samhället att investera i en bättre ljudmiljö i skolan? För att ge svar på dessa frågor har har jag gjort en folder som beskriver sambandet mellan kostnaden och värdet. Kostnad – värde av en bra ljudmiljö.

Skolan ska ge eleverna kunskap för att på sikt kunna utöva ett yrke och bli en del av samhället. 13% av dagens grundskoleelever riskerar att hamna i ett framtida utanförskap eftersom de inte klarar skolan. Vi vet att en dålig ljudmiljö gör det svårare att lyckas i skolan, framförallt för de elever som behöver mer stöd än andra.  När vi bygger eller renoverar skolor är önskemålet ofta att bygga “kostnadseffektivt”, låg kostnad är uppskattat i byggskedet. Ibland innebär en låg byggkostnad att undervisningsmiljön blir dålig, så istället för att spara pengar genom att bygga billigt genereras på sikt andra kostnader för samhället. Försäkringsbolaget Skandia har tittat på vad människor i utanförskap kostar samhället. Det är enorma summor. Se filmen om Utanförskapets pris. Det är samhällsekonomiskt mycket lönsamt att bygga bra skolor.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43