Det är dags att börja kontrollera ljudmiljön i skolan

Det är dags att börja kontrollera ljudmiljön i skolan

Idag kommer många förslag om vad som bör göras för att vända trenden och förbättra resultaten i skolan. Enigheten är stor om att lärarna är viktiga och att det som sker i klassrummet är viktigt för skolresultaten. När en lärare undervisar är det viktigt att alla elever hör lärarens röst. Ibland kan det vara svårt att uppfatta vad läraren säger eftersom ljudmiljön är dålig, och detta får effekter på skolresultaten. En bra ljudmiljö är en grundläggande förutsättning för god kunskapsinhämtning. Ett problem är nu att majoriteten av klassrummen inte uppfyller Boverkets krav på en acceptabel ljudmiljö.

Redan 1999 visade Arbetslivsinstitutets rapport ”Störande Buller” att ljudmiljön påverkar skolarbetet. På senare år har Robert Ljung, docent i psykologi vid Högskolan i Gävle, visat att elever minns mindre i en dålig ljudmiljö med sämre studieresultat som följd. Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi vid Lunds Universitet, visar i sin forskning att lärare oftare än andra yrkesgrupper har röstproblem. 2015 kom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) med sin rapport Vad var det du inte hörde?”. Rapporten visar att 80% av klassrummen inte uppfyller Boverkets ljudkrav. Rektorerna som är ansvariga för arbetsmiljön är inte medvetna om att ljudmiljön ofta är ett hinder för god inlärning. Vi kan inte begära att rektorerna ska ha akustisk kompetens att avgöra om ljudmiljön är bra eller dålig, och därför bör berörda myndigheter hjälpa till. Boverket ställer idag krav på obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i skolorna. När en skola tas i bruk ska ventilationsanläggningen kontrolleras och dokumenteras. Efter godkännandet ska anläggningen kontrolleras vart 3:e år.

Vi föreslår att det införs en obligatorisk akustikkontroll (OAK), som säkerställer att byggnaden har en ljudmiljö som är lämplig att undervisa i. Boverkets byggregler hänvisar idag till Svensk standard, SS 25268, som visar vilka akustiska krav en skolbyggnad ska uppfylla. Vi menar att när en skola tas i bruk ska en akustikkontroll göras och dokumenteras. Normalt slitage gör att byggnadens ljudegenskaper försämras och därför bör ljudmiljön kontrolleras vart 5:e år. En bra ljudmiljö ger eleverna bättre kunskaper. En bra ljudmiljö förbättrar också lärarnas arbetsmiljö vilket förhoppningsvis leder till att fler människor vill bli lärare.
Vi som föreslår detta är:
Stig Arlinger, prof. em. i teknisk audiologi, Linköpings universitet
Staffan Hygge, prof. em. i miljöpsykologi, Högskolan i Gävle
Lennart Nilsson, LN Akustikmiljö AB
Jonas Christensson, Ljudskolan.se

OAK-förslaget som PDF

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43