Bondfilmen är “tystare” än många skolmatsalar

Bondfilmen är “tystare” än många skolmatsalar

Nya Bondfilmen Spectre har haft premiär, eftersom jag är lite intresserad av ljud har jag mätt ljudnivån. Jag gick på premiären i vår fina biograf i Båstad och blev förvånad över att ljudnivån var 70 dBA, vilket är lägre än i många skolmatsalar. Att dra slutsatser av en mätning är vansklig så därför har jag sett (och mätt) filmen 5 gånger på olika biografer i Sverige. Jag har mätt den “ekvivalenta ljudnivån” som är ett mått på “ljuddosen” man får under den tid mätningen pågår. När jag sammanställer resultaten så varierar det beroende på var man sitter i salongen, det varierar också mellan olika biografer. Den “ekvivalenta ljudnivån” under Bondfilmen varierade mellan 69 och 73 dBA. Detta är en nivå som tyvärr ofta överskrids i många skolmatsalar.

Arbets och miljömedicin i Stockholm mätte ljudnivån i 12 skolmatsalar. Resultaten varierade mellan 67 dBA och 80 dBA med ett medelvärde på 74 dBA.

Lyssna på hur eleverna upplever ljudmiljön i matsalarna;
“- Man får ingen ro – det är inte roligt” P4 Västerbotten (1:28 min)
“- Jag blir lite stressad” P4 Stockholm (1:29 min)

I en artiklel i Lärarnas tidning kan man läsa att “i var fjärde matsal nådde bullernivån 80 dB”
När ljudnivån går över 75 dBA avtar vår förmåga att känna smaker, kanske är det den höga ljudnivån som gör att eleverna ibland tycker att skolmaten är “smaklös”.

Vill du veta mer om hur ljudnivån påverkar vårt smaksinne klicka här.

Här får du tips om hur man sänker ljudnivån i skolmatsalar.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43