Är du lärare?

Är du lärare?

Ecophon education_offline_version.jpg

Future Classroom Lab och European Schoolnet – EUN genomför i samarbete med Ecophon en undersökning om lärares välbefinnande i grund- och gymnasieskolor, med särskilt fokus på klassrumsakustikens inverkan på lärares arbete och fysiska och psykiska hälsa.

Om vi vill att skolorna ska ge barnen bästa möjliga förberedelse för livet måste vi säkerställa optimala arbetsförhållanden för lärarna – skolornas mest värdefulla tillgångar, de primära aktörerna som vägleder eleverna på deras resa mot kunskap och självförbättring.

Undersökningen

Med denna undersökning vill vi höra lärarnas tankar om sin arbetsmiljö, särskilt när det gäller ljud och akustik. Vi ser fram emot att få veta mer om hur olika inlärningsaktiviteter och undervisningsstilar påverkar ljudnivåerna i klassrummet.

 

När det gäller utbildning är den rådande uppfattningen att eleverna på 2000-talet bör ges möjlighet att vara mer aktiva i klassrummet, att uttrycka sig oftare, att diskutera och debattera med sina kamrater. Detta tyder på att skolans framtid ligger i en riktning som innebär ännu mer aktivitet och buller.

Hur kan lärare hantera detta? Hur kan vi uppgradera utbildningsmiljöer för att möta framtidens krav samtidigt som vi tar hand om skolornas mest värdefulla tillgångar – lärarna?

Vi vill nu höra era tankar, förslag och farhågor om hur buller påverkar er och er klassrumspraktik.

Undersökningen tar ca 10 min att genomföra. Till undersökningen, följ länken https://www.surveymonkey.com/r/ecophon-teacher-survey?lang=sv

Tack för din medverkan!

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43