50% av klassrummen klarar inte ljudkraven

50% av klassrummen klarar inte ljudkraven

Under årets Almedalsvecka debatterades skolan på många seminarier. Bland annat redovisades undersökningar som visar att 50% av klassrummen i Sverige har en ljudmiljö som inte klarar Boverkets krav. Effekten blir att eleverna inte hör vad lärarna säger och många lärare får röstproblem.

Politiker, skolverket, skolinspektionen, Sveriges kommuner och landsting, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och framstående skolforskare pratar alla om att svenska skolan måste förbättras.

Enigheten är stor om att lärarna är viktiga – Det som sker i klassrummet är viktigt för skolresultaten.

Miljöpsykologigruppen vid Högskolan i Gävle (Hygge, Kjellberg, Sörqvist, Ljung) visar i flera rapporter att ljudmiljön i klassrummet påverkar elevernas studieresultat. Viveka Lyberg Åhlander, doktor i Logopedi, på Lunds Universitet visar i sin avhandling att klassrummens ljudmiljö påverkar lärarnas rösthälsa. Då är det bekymmersamt att 50% av klassrummen inte ens uppfyller Boverkets minimikrav.

Hur är ljudmiljön på din skola?

Är det någon som har kontrollerat ljudmiljön ditt klassrum?

Gör ditt klassrum dig till en sämre lärare? Risken är uppenbar.

Se Viveka Lyberg Åhlander (Lunds Universitet) prata om hur ljudmiljön påverkar lärarnas rösthälsa (3 min).

Se Robert Ljung (Gävle Högskola) prata om hur ljudmiljön påverkar minnet (5  min).

Se filmen om varför skogens ljudmiljö är så bra för elever och lärare (2 min).

Hur löser vi problemet?

I Sverige finns många duktiga akustiker med kunskap om hur vi skapar bra ljudmiljöer i klassrummen.
Det är dags att ta tillvara på kunskapen för att göra Sveriges skolor bättre.

testbild

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43