4 av 5 klassrum klarar inte ljudkraven – beror det på okunskap eller ointresse?

4 av 5 klassrum klarar inte ljudkraven – beror det på okunskap eller ointresse?

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har undersökt ljudmiljön i 85 klassrum i Stockholms län. Anledningen var att i dessa rum går det en elev med nedsatt hörsel, och vi vet att dessa elever behöver en bra ljudmiljö för att kunna delta i undervisningen på ett bra sätt.

SPSM mätte ljudnivån från ventilationsanläggningen och efterklangstiden. I Boverkets byggregler finns tydliga krav på hur mycket det får låta från en ventilationsanläggning och hur lång efterklangstiden får vara i ett klassrum.

Undersökningen visar att 80% av klassrummen inte uppfyller Boverkets ljudkrav. Resultaten framgår på sidan 47 i HODA rapporten.

Skolorna har informerats om att eleverna med hörselnedsättning har större behov av en bra ljudmiljö än normalhörande. Att då 80% av rummen inte ens uppfyller Boverkets krav för normalhörande är förvånande.
Frågan är om det beror på ointresse eller okunskap?

Man kan inte begära att en rektor ska veta hur man ljudanpassar ett klassrum, men man kan kräva att hen kontaktar någon som kan.

En hörselnedsatt elev får problem när det är för mycket lågfrekventa ljud i rummet, man kan säga att de är allergiska mot lågfrekventa ljud, och lågfrekventa ljudreflexer.

Vad gör skolledningen när de får veta att en elev är allergisk mot gluten? Jo givetvis får eleven glutenfri kost. Skolledningen anlitar en dietist som ser till att eleven får rätt kost.

På samma sätt tycker jag att skolledarna ska kontakta en akustiker som kan ge råd och tips om hur man skapar en bra ljudmiljö i klassrummen.

För ljudintresserade skolledningarna (och givetvis alla andra) finns här information om:

– hur man sänker ljudnivån.

– hur man skapar bra taluppfattbarhet.

– hur man skapar bra talarkomfort.

– att elever har olika behov av en bra ljudmiljö.

Se filmen om hur skolans ljudmiljö påverkar elever, lärare och rektorer.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43